יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
דף הבית בבית שלי מקצועות לימוד מדור הורים אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר.

מנכ"לית משרד החינוך הנחתה להפעיל מענה טלפוני להורים ולתלמידיםגם במחוזות המשרד ולפתוח את מערך הלמידה מרחוק (15.12.13) מנכ"לית משרד החינוך, גב' מיכל כהן, הנחתה את מנהלי מחוזות המשרד לפתוח החל מ- 07:00 בבוקר קו פתוח שיעמוד לרשות ההורים והתלמידים, ובו יינתן מענה בנושאים שונים הקשורים לקיום הלימודים בתנאי מזג האוויר.מספרי הטלפון של המחוזות מפורטים להלן.כפי שפרסמנו כבר ביום חמישי, הורים המבקשים לקבל מידע אודות פעילות בתי הספר מתבקשים ליצור קשר עם המוקד העירוני בעיר מגוריהם, כאשר משרד החינוך ימשיך לרכז את המידע המדווח מהרשויות המקומיות, באמצעות חדר מצב שמספרו: 02-6222211.יצוין, כי מוקד פניות ציבור במטה משרד החינוך יהיה פתוח מ- 07:00 בבוקר ומספרו: 1-800-25-00-25. המשרד ממשיך לעדכן את המידע כל העת באתר האינטרנט של המשרד ובפייסבוק. מנכ"לית המשרד הורתה להפעיל את מערך הלמידה מרחוקלתלמידים המבקשים לקיים פעילויות חינוכיות והפגתיות. יצוין כי, רכזי התקשוב יפעילו את התלמידים באמצעות אתרי האינטרנט הבית ספריים המחוברים לרשת האינטרנט של משרד החינוך.http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/LMS כמו כן, כהן סיכמה הערב עם מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית, מר אלדד קובלנץ, על הפעלת אתר החינוכית:23.tv.co.il ללמידה מרחוק בכל המקצועות ולכל הגילאים. מידע טלפוני לציבור על פי מחוזות:1. מחוז צפון - 04-65001032. מחוז חיפה - 04-8632441/3 ( מספר שלוחה 7 )3. המינהל לחינוך התיישבותי - 03-6898875/44. מחוז דרום - 08-6263291/25. מחוז מרכז - 03-6896643/56. מחוז ת"א - 03-68963577. מחוז ירושלים - 02-5601486 בברכהאורית טאטיהתכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21- מרכז הורים ותלמידים יקרים הקליקו על קישור זה. מידע ופעילויות ללמידה מרחוק, לשעת חירום. בברכת יום שקט ונעים. צוות "אמנויות" למידה בשעת חירום